Iedereen is welkom

Voor alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband.

Individuele groei

AANPASSEN Onze 3 leerroutes bereiden voor op (zelfstandige) participatie op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs in het MBO op entreeniveau of niveau 2.

Samenwerken

Op OC Amstel gebeurt nog veel meer dan alleen onderwijs.

Stichting Orion

Wij maken deel uit van Stichting Orion; 9 scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

Welkom bij OC Amstel

Wij bieden onderwijs aan jongeren die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en leren dan het regulier voortgezet onderwijs kan bieden. Onze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar.