Jaarrooster

Vakanties & feestdagen

Start schooljaar:
maandag 4 september 2023
Herfstvakantie:
maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie:
vrijdag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:
maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
2e paasdag:
maandag 1 april 2024 (let op: goede vrijdag is een normale lesdag voor leerlingen)
Suikerfeest:
woensdag 10 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart):
maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
2e pinksterdag
maandag 20 mei 2024
Juniweek
maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni 2024
Zomervakantie
vrijdag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Overige vrije dagen

De voor het schooljaar 2023-2024 vastgestelde aanvullende dagen/middagen waarop de leerlingen geen school hebben

Studiedagen

Donderdag 23 november is er een studiedag voor het schoolpersoneel en zijn alle leerlingen vrij.

Studiemiddagen (leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij):
Dinsdag 14 november 2023
Dinsdag 30 januari 2024
Dinsdag 9 april 2024

Aanvullend zal er nog één hele studiedag en één studiemiddag gepland worden waarvan de datum momenteel nog niet bekend is. U wordt hier ruimschoots van tevoren over geïnformeerd.