Wie zijn wij? En voor wie?

Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De school is er voor jongeren die vanwege een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en emoties (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen. Wat betreft gedragskenmerken zien we veel externaliserende, maar ook internaliserende proble­men. De meest voorkomende gedragskenmerken zijn aandachtstekort problemen, oppositio­neel-opstandig gedrag, agressie- en emotieregulatieproblemen en autisme.

Op het Orion College Amstel zitten ook leerlingen die naast een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van emoties en gedrag ook extra ondersteuning en begeleiding bij het leren nodig hebben. Onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij het ontwikkelen en optimaal benutten van sociale vaardigheden en sociaal inzicht. Hierdoor kunnen veel problemen in de sociale omgang met medeleerlingen en medewerkers ontstaan.

Urban Voetbalschool - nevenvestiging

In het schooljaar 2018-2019 heeft het Orion College Amstel een nevenvestiging geopend op - en in samen­werking met - de Urban Talent Academy. Het Orion College Amstel verzorgt het onderwijs voor leerlingen die qua leeftijd en/of capaciteiten nog niet naar het MBO kunnen en geen of onvoldoende gebaat zijn bij de setting van het (speciaal) voortgezet onderwijs. Hierbij worden het didactische aanbod en de specialistische kennis vanuit het Orion College Amstel en het sterke pedagogische klimaat en de specifieke setting van de Urban Talent Academy gecombineerd.